เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๖ เวลา ๑๘๐๐ – ๒๐๐๐ พัน.ส.พล.นย. จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชาทหารสื่อสาร ให้แก่พลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที ๑ ณ อาคารเรียนหมายเลข ๘ (มะรีนฮอลล์) ศฝ.นย.