เมื่อ 011530 ต.ค.63 นาวาโท นพดล นาใจ ผบ.พัน.ส.พล.นย. เป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุล ให้แก่ จ.อ.สุทัศน์ ปุรำพะกา ข้าราชการสังกัด พัน.ส.พล.นย. ซึ่งถึงแก่กรรม ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว  ณ เมรุวัดบ้านทองหลาง ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หลังเสร็จพิธีได้มอบเงินสวัสดิการหน่วยให้กับทายาท