พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.นครปฐม
.
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เป็นผู้อัญเชิญอาหารให้โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทาน ได้แก่ ข้าวเหนียว คอหมูทอดกระชายขาว แจ่ว โดยมี แพทย์หญิง ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
.
ที่มา : www.bangkokbiznews.com
อังคาร 17 สิงหาคม 2564