เมื่อวันที่ 22 ก.พ.66 จัดพิธีทำบุญและมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการในสังกัด เนื่องในวันสถาปนากองพันทหารสื่อสาร