เมื่อวันที่ 6 ก.พ.66 จัดพิธีประดับยศให้ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศ ณ ห้องประชุมกองร้อยทางสายและถ่ายทอดสัญญาณ โดยมี นาวาโท นพดล  นาใจ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธี