เมื่อวันที่ 3 พ.ค.66 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ วัดพระยาทำวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร