เมื่อวันที่ 9 พ.ค.66  พัน.ส.พล.นย. ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจาก พัน.พ.กรม สน.พล.นย. มาบรรยายแนะนำวิธีใช้งานชุดปฐมพยาบาล และการปฏิบัติเมื่อเกิดอาการโรคลมแดด (Heat Stroke) ให้แก่กำลังพล
ในสังกัด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ