28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพลทหาร
กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ