วันที่ 18 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ #สมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงเป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และทรงเป็นสมเด็จพระอัยยิกาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสา รักษาผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามว่า “#แม่ฟ้าหลวง” เสด็จสวรรคตเมื่อ 18 กรกฎาคม 2538 ขณะมีพระชนมายุ 94 พรรษา

cr. ข้อมูลจากเพจ  :  กองทัพเรือ Royal Thai Navy

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0hfFaDHeFTLcMdhpursfXhGVaWJM39a3aE93JGiZ7KkDrVte4AESg9AAcsg4piJ5Hl&id=100064569764497&mibextid=Nif5oz