สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) ผ่านระบบ Online ที่ website หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th (ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖)

#ในการนี้ ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดังนี้
– พระบรมมหาราชวัง (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
– พระราชวังบางปะอิน
– วังไกลกังวล
– พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์