เมื่อวันที่ 27 ก.ค.66 นาวาโท นพดล  นาใจ  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลทหารในสังกัด ที่ได้รับการปลดกองประจำการ  ณ ห้องประชุมกองร้อยทางสายและถ่ายทอดสัญญาณ กองพันทหารสื่อสาร