๓ มิถุนายน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพลทหาร
กองพันทหารสื่อสาร
กองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือ