เมื่อวันที่ 17 ม.ค.66 พัน.ส.พล.นย.จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” (วันที่ 17 มกราคม) โดยพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี