เมื่อวันที่ 17 ม.ค.66 ข้าราชการในสังกัด กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน แถวฟังสาร ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ