เมื่อ 3 ก.พ.66 พัน.ส.พล.นย. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 15 นาย ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าบกและป่าชายเลน ณ บริเวณหาดขลอด พัน.รนบ.พล.นย.