วันที่ ๒๙ ก.ย.๖๔ น.อ.เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว  รอง ผบ.รร.ทหารนาวิกโยธิน ศฝ.นย. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศณียบัตร
และปิดหลักสูตรจ่าสื่อสาร นย. รุ่นที่ ๓๐  ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
โดยมี น.ท.นพดล  นาใจ  ผบ.พัน.ส.พล.นย. (ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ)  ให้การต้อนรับ