เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65  พัน.ส.พล.นย. จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่พลทหารในสังกัดที่ได้รับการปลดกองประจำการ โดยมี นาวาโท นพดล  นาใจ  ผบ.พัน.ส.พล.นย. เป็นประธานในพิธี  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย