วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ น.อ.เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว  รอง ผบ.รร.ทหารนาวิกโยธิน ศฝ.นย. และคณะ เดินทางมาตรวจการฝึกภาคสนามและรับฟังบรรยายสรุป ของหลักสูตรจ่าสื่อสาร นย. รุ่นที่ ๓๐  ณ กองพันทหารสื่อสาร โดยมี น.ท.นพดล  นาใจ  ผบ.พัน.ส.พล.นย. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป