เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64 พัน.ส.พล.นย. จัดกำลังพล จำนวน 15 นาย เป็น จนท.ชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียง และ จนท.ชุดจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย