เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ พัน.ส.พล.นย. จัดกำลังพล จำนวน ๑๒ นาย ร่วมบริจาคโลหิต  เพื่อช่วยวิกฤติขาดแคลนเลือด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา  ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โดยมีปริมาณโลหิตที่ใช้ได้ประมาณ  ๔,๘๐๐ ซีซี   การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย