เมื่อ 15 มี.ค.65 พัน.ส.พล.นย. จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ 135 ปี ณ ศูนย์บริจาคโลหิต รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้ปริมาณโลหิต 4,500 CC. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย