เมื่อ.๒๖-๒๗ มี.ค.๖๕ จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรม.บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ของ พล.นย. โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ วัดเขาบายศรี อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี.