เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 พัน.ส.พล.นย. จัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต และจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย.65) ณ อาคารอเนกประสงค์ นย. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย