เมื่อวันที่ 12 ก.ค.65 พัน.ส.พล.นย.จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะครู นักเรียน ร.ร.สตรีวัดระฆัง และชุมชนวัดระฆัง แห่เทียนเข้าพรรษา ถวายแด่ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กทม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย