เมื่อวันที่ 8 ส.ค.65 พัน.ส.พล.นย.จัดกำลังพลจำนวน 10 นาย พร้อมอุปกรณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม) ทำความสะอาดพื้นที่คูคลอง บริเวณรอบชุมชนวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กทม. เพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้แก่ชุมชนฯ ต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย