เมื่อวันที่ 21 ส.ค.65 พัน.ส.พล.นย. จัดตัวแทนหน่วยร่วมบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจ มารดาของ ร.ท.ชาญชัย กมลลักษ์ กำลังพลในสังกัด และมอบเงินสวัสดิการของหน่วย ณ วัดบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย