เมื่อวันที่ ๑ – ๒ ก.ย.๖๕  พัน.ส.พล.นย.  จัดกองอำนวยการสื่อสาร และประดับไฟ
แสง สี  สนับสนุนการจัดพิธีอำลาชีวิตราชการและพิธีย่ำพระสุริย์ศรีแก่ผู้บัญชาการทหารเรือและกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย