26 พ.ย.63 พล.ร.ต.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.พล.นย. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของกองพันทหารสื่อสาร โดยมี น.ท.นพดล  นาใจ  ผบ.พัน.ส.พล.นย. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป