พิธีประดับยศ ให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศในปี งป.63

เมื่อ 30 กันยายน 2563 นาวาโท นพดล  นาใจ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการในสังกัด โดยมี นายทหารสัญญาบัตรและผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น