เมื่อ 24 กันยายน 2563 พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ  ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรจ่าเหล่าทหารสื่อสาร พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ 29  ณ กองพันทหารสื่อสาร โดยมี นาวาโท นพดล  นาใจ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ