เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 นาวาเอก เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว  รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาอบรมกับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพนักงานวิทยุโทรเลข รุ่นที่ 46 ณ กองพันทหารสื่อสาร โดยมี นาวาโท นพดล  นาใจ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ