เมื่อ 12 มกราคม พ.ศ.2564  นาวาโท นพดล  นาใจ  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน  ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการในสังกัด โดยมี นายทหารสัญญาบัตรและผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น