เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564  คณะนายทหารใหม่ นย.  เดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน