เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  นาวาโท นพดล  นาใจ  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร  ร่วมงานฌาปนกิจมารดาของ พ.จ.อ.วันชัย  จั๊บโกรย