เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์   กองพันทหารสื่อสารจัดพิธีทำบุญ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารสื่อสาร