เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  กองพันทหารสื่อสาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ