เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  พล.ร.ต. ชัยวัฒน์  คุ้มทิม  ผู้บัญชาการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรจ่าสื่อสาร พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ 30  โดยมี นาวาโท นพดล  นาใจ  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร  ให้การต้อนรับ