เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ (ระบบปริมาตรและความดัน) แก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อใช้ในรักษาผู้ป่วย และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมี นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์  ผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เป็นตัวแทนรับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

สำหรับเครื่องมือการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Hamilton รุ่น G 5 จำนวน 8 เครื่อง  เครื่องตรวจติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ (Central Monitor) จำนวน 10 เครื่อง)

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีต่อ สำนักการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้ป่วย ตลอดจนยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ ต่อไป

แหล่งที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2905874