เมื่อ 011000 ก.ย.64 พัน.ส.พล.นย. ขอรับการสนับสนุนน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

โควิด-19  จำนวน 20 ลิตร จากแผนก วศ.กรม สน.พล.นย.

 

# ขอบคุณ  จ.อ.ณัฐพล  แก้วบุตร   ที่ติดต่อประสานงานให้ครับ