เมื่อวันที่ 9 ก.ย.65  กองพันทหารสื่อสาร จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ เรือโท วสันต์  จงแจ่มใส  ข้าราชการในสังกัด  เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ  ณ ห้องเรียนกองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว