พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ที่ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้สูญเสียชีวิต ด้วยพระองค์เอง

#ทรงพระเจริญ