เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๕   นาวาโท นพดล นาใจ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี วีระชัย  หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ และคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมกองพันทหารสื่อสาร เนื่องในวาระรับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบสถานภาพของหน่วย ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องเสนอแนะ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย