เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  กำลังพลในสังกัดกองพันทหารสื่อสาร  เข้ารับการตรวจวินัยบุคคลและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ณ  กองบังคับการการ  กรมสนับสนุน  กองพลนาวิกโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพรฯ