เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564   นาวาเอก เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว  รอง ผบ.รร.นย. ศฝ.นย. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรพนักงานวิทยุโทรเลข รุ่นที่ 46  โดยมี นาวาโท นพดล  นาใจ  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร  ให้การต้อนรับ