นาวาโท นพดล นาใจ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน
และกำลังพลในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๖๔”
โดยแบ่งการปฏิบัติเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกคูคลองบริเวณรอยต่อกองพันทหารสื่อสารและหลังบ้านพักข้าราชการ ในค่ายกรมหลวงชุมพรฯ
๒. ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.
๓. ร่วมกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” โดยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน